5 Tips på hur du gör en effektiv medarbetarundersökning!

Vet du om dina anställda trivs på sitt jobb? Känner de befogenhet? Är deras moral högre eller lägre än vad den var förra året? Alla dessa frågor är något som en arbetsgivare behöver hålla koll på för att säkerställa en sund, rolig och produktiv arbetsplats.

 

Medarbetarundersökningar är ett bra sätt att hitta svaren på. De kan användas för att samla in bra feedback, ge insikter i anställdas tankar och känslor, upptäcka förbättringsmöjligheter och främja en attityd av integration inom organisationen.

Här är 5 tips på hur du kan försäkra att din nästa medarbetarundersökning blir effektiv och effektfull!

 

1. FRÄMJA UNDERSÖKNINGEN FÖR DINA ANSTÄLLDA OCH TYDLIGT KLARGÖR MÅLET MED DEN.

Det är viktigt för personalen att vara medveten om enkäten innan den släpps. Låt dem veta att den är på väg och varför. Kommunicera med dina anställda vad syftet är, varför organisationen genomför den och hur resultaten kommer att användas. Det är väldigt viktigt att vara ärlig om målen för att främja en bra samarbetsmiljö, samt att uppmuntra dem till att delta i medarbetarundersökningen.

2. SÄKERSTÄLLA OCH KOMMUNICERA ENGAGEMANG

Det är viktigt att ledningen är helt ombord och engagerad i undersökningen, inte bara för att göra den, men också för att vidta åtgärder utifrån resultaten. Om detta saknas, kan det vara bättre att inte göra någon undersökning alls. Skulle de anställda se att deras åsikter åsidosätts, riskerar du att sänka engagemang och kraftigt minska moralen. Den högsta ledningen spelar en viktig roll för att uppmuntra de anställda att ge sina synpunkter och se till att resultaten behandlas med värdighet.

3. ENKELHET GER RESULTAT

Undersökningen bör hållas enkel, kort och koncis. Den måste vara lätt för de anställda att genomföra. En bra tumregel är att försöka hålla sig inom ramen av 20 minuter för respondenterna att slutföra enkäten. Detta kommer att säkerställa att du får djupgående information men också att de anställda inte blir avskräckta på grund av längden.

Öppna frågor bör också användas sparsamt. Även om det är värdefullt att inkludera en eller två så att respondenterna kan erbjuda ytterligare tankar så är det mycket svåra att kvantifiera. De tar också lång tid att fylla i, så de bör inte överutnyttjas.

4. DELA RESULTATET!

Det finns inget värre än en arbetsgivare som genomför en medarbetarundersökning och sedan hindrar personalen från att se resultaten. Detta gör att det verkar som om det finns något att dölja och det går helt emot miljön för samverkan.

Efter att undersökningen har avslutats var redo att presentera resultaten för de anställda, både bra och dåliga resultat. Gör en uppföljning på särskilda intresseområden för att få fram mer detaljer, kanske i ett fokusgruppsmöte för att få en ännu större insikt.

5. AGERA!

Den viktigaste delen av medarbetarundersöknings processen är att se till att den feedback du fått leder till verkliga förbättringar inom organisationen. Områden av framgång och problem bör identifieras för att se vad företaget gör bra och vad de behöver göra för att bli bättre. Fira dina framgångar och prioritera behovsområden så att du kan utveckla en handlingsplan som du sedan kan ta upp med dina anställda. Kommunicera planen med alla medarbetare och se till att ge uppdateringar om utvecklingen under hela året och ha en öppen dialog under processen. Vid slutet av dagen ska de anställda inte bara minnas undersökningen, utan också åtgärderna.