Nulägesanalys

Analysen beskriver företagets nuläge och är till för att skapa en så objektiv bild som möjligt. Ta reda på vad företaget är bra på och vad som företaget behöver förbättra.