Medarbetarundersökning

Att ha personalen på sin sida leder till positiva effekter och gör företaget mer lönsamt.
Vill du veta hur dina medarbetare trivs på jobbet? Hur väl de är insatta i företagets mål och värderingar? Hur delar de dessa? Hur ser de på utvecklingsmöjligheterna?

När medarbetarundersökningen väl är utförd får vi fram ett NMI (Nöjd-Medarbetar-Index). Sen börjar analysen av medarbetarnas generella nöjdhet, NMI , som ska hjälpa ert företag att prioritera rätt åtgärder. Åtgärdsplanen ska innehålla de aktiviteter som har störst betydelse för företagets framgång och medarbetarnas nöjdhet. 

Låt oss hjälpa er med en medarbetarundersökning idag och få reda på vad dina medarbetare tycker och tänker om just er verksamhet.