Kvalitetsundersökning

Uppföljningar och utvärderingar av kvaliteten i verksamheten borde vara en självklarhet.
När kvalitetsundersökningen väl är utförd får vi fram ett NKI (Nöjd-Kund-Index). Sen börjar analysen av kundernas generella nöjdhet, NKI , som ska hjälpa ert företag att prioritera rätt åtgärder. Åtgärdsplanen ska innehålla de aktiviteter som har störst betydelse för företagets framgång och kundernas nöjdhet.

Diskutera med oss hur vi kan hjälpa er att skapa regelbundna kvalitetsuppföljningar eller utvärderingar.