PROFESSIONELLA UNDERSÖKNINGAR


Har du rätt syfte – eller bara ett syfte? Innan du gör en undersökning behöver du förstås veta varför den ska göras, annars spelar det ingen roll om den utförs exemplariskt. Undersökningar behöver ett tydligt syfte för att göra verklig nytta – men det räcker inte med att det är tydligt.

Vet du hur svaren ska användas? ”Ta reda på vad våra kunder tycker om oss” säger förstås inte särskilt mycket. Ett bra syfte styr ditt val av mål, målgrupp, metod och frågor – allt är förutsättningen för ett relevant och användbart resultat. Så prova att gå tillbaka ett steg till: vad ska undersökningen hjälpa oss att förbättra? Vilket problem vill vi lösa – egentligen?

En bra undersökning börjar med ett gott syfte, vår problemanalys utformar syftet med undersökningen samt de faktorer som kan styra målgruppens nöjdhet. Vi avgör sedan på vilket sätt svaren ska samlas in. Våra insamlingsmetoder är i förstahand webbundersökningar men även, webbpaneler, face-to-face-intervjuer med surfplattor, QR- Koder, telefonintervjuer eller en blandning av dessa.

Nedan är exempel på undersökningar och analyser som våra kunder har efterfrågat, vi hjälper givetvis ditt företag med just ert behov.

 

Medarbetarundersökning

Att ha personalen på sin sida leder till positiva effekter och gör företaget mer lönsamt.
Vill du veta hur dina medarbetare trivs på jobbet? Hur väl de är insatta i företagets mål och värderingar? Hur delar de dessa? Hur ser de på utvecklingsmöjligheterna?
Låt oss hjälpa er med en medarbetarundersökning idag och få reda på vad dina medarbetare tycker och tänker om just er verksamhet. 

Marknadsundersökning

Vad vet du om dina kunder? Vilka är dina kunder? Hur uppfattas ert företag och dess produkter? Vilka egenskaper gör störst inverkan på att de blir kund hos er?
Hur uppfattas ert företag jämfört med era konkurrenter? Saknas det något i ert erbjudande?
En väl utförd marknadsundersökning ger många svar på dessa frågor. Boka ett möte med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er.

Kvalitetsundersökning

Uppföljningar och utvärderingar av kvaliteten i verksamheten borde vara en självklarhet. Diskutera med oss hur vi kan hjälpa er att skapa regelbundna kvalitetsuppföljningar eller utvärderingar. 

Nulägesanalys

Analysen beskriver företagets nuläge och är till för att skapa en så objektiv bild som möjligt. Ta reda på vad företaget är bra på och vad som företaget behöver förbättra.

 

Begär en offert för din undersökning eller analys idag!

Ring 08-400 255 77 eller maila till: info@klarmo.se