Pågående Undersökning:

september 28, 2016

En leverantör av hygienlösningar behöver din hjälp!

Vi vet att man som arbetsgivare kan förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare och även bidra till minskad sjukfrånvaro genom att ha en god hygienstandard i toalettutrymmen. Med denna enkät vill vi få en bättre bild av hygienvanorna samt hygienstandarden på våra arbetsplatser. Vi hoppas du kan avvara några minuter av din tid för att fylla i denna enkät och därmed hjälpa oss att förstå hur vi kan bättre bidra till en hygienisk arbetsmiljö.

Vänligen besök länken för att besvara enkäten: https://lnkd.in/dPkmbXm

Tack på förhand

Klarmo Research

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *