Pågående Undersökning:

september 28, 2016

En leverantör av hygienlösningar behöver din hjälp! Vi vet att man som arbetsgivare kan förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare och även bidra till minskad sjukfrånvaro genom att ha en god hygienstandard i toalettutrymmen. Med denna enkät vill vi få en bättre bild av hygienvanorna samt hygienstandarden på våra arbetsplatser. Vi hoppas du kan avvara några…

Read More

5 Tips på hur du gör en effektiv medarbetarundersökning!

in Klarmo
september 24, 2015
5 Tips på hur du gör en effektiv medarbetarundersökning!

Vet du om dina anställda trivs på sitt jobb? Känner de befogenhet? Är deras moral högre eller lägre än vad den var förra året? Alla dessa frågor är något som en arbetsgivare behöver hålla koll på för att säkerställa en sund, rolig och produktiv arbetsplats. Medarbetarundersökningar är ett bra sätt att hitta svaren på. De…

Läs mer