Medarbetarundersökning

Att ha personalen på sin sida leder till positiva effekter och gör företaget mer lönsamt.
Vill du veta hur dina medarbetare trivs på jobbet? Hur väl de är insatta i företagets mål och värderingar? Hur delar de dessa? Hur ser de på utvecklingsmöjligheterna?
Låt oss hjälpa er med en medarbetarundersökning idag och få reda på vad dina medarbetare tycker och tänker om just er verksamhet. 

Läs mer!

Marknadsundersökning

Vad vet du om dina kunder? Vilka är dina kunder? Hur uppfattas ert företag och dess produkter? Vilka egenskaper gör störst inverkan på att de blir kund hos er?
Hur uppfattas ert företag jämfört med era konkurrenter? Saknas det något i ert erbjudande?
En väl utförd marknadsundersökning ger många svar på dessa frågor. Boka ett möte med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er.

Läs mer!

Kvalitetsundersökning

Uppföljningar och utvärderingar av kvaliteten i verksamheten borde vara en självklarhet. Diskutera med oss hur vi kan hjälpa er att skapa regelbundna kvalitetsuppföljningar eller utvärderingar. 

Läs mer!

 

Nulägesanalys

Analysen beskriver företagets nuläge och är till för att skapa en så objektiv bild som möjligt. Ta reda på vad företaget är bra på och vad som företaget behöver förbättra.

Läs mer!

Kontakta oss

Ring 08-400 255 77 eller maila till: info@klarmo.se

Ovan finner du exempel på undersökningar och analyser som våra kunder har efterfrågat, vi hjälper givetvis ditt företag med just ert behov.


 

 

Nyheter